You no duck

Kategori: Bilder i fokus

Påminnelse till mig själv: Fota aldrig en arab 'underifrån'..
Kommentera inlägget här: